Χρήστος Μανέας Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος
Χρήστος Μανέας Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

1926
Δικηγόρος
Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος 33° 1985
Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης 2008-2013
Επίτιμος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

            Ο Χρήστος Μανέας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Ιανουαρίου 1926. Το 1944 εισήχθη στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά τετραετή φοίτηση έλαβε το Πτυχίο του τον Ιούνιο του 1948. Τον επόμενο μήνα στρατεύθηκε και υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό μέχρι τον Φεβρουάριο του 1952.
            Μετά την απόλυσή του από τον Στρατό επέτυχε στις εξετάσεις αδείας ασκήσεως Λειτουργήματος Δικηγόρου τον Ιούνιο 1952 και διωρίσθηκε Δικηγόρος Αθηνών. Αμέσως μετά, προσελήφθη και εργάσθηκε ως άμισθος συνεργάτης στο Δικηγορικό Γραφείο του διακεκριμένου Νομομαθούς Χρήστου Θηβαίου, Βουλευτού Ευβοίας και μετέπειτα Υπουργού και παρέμεινε σ’ αυτό μέχρι του επισυμβάντος θανάτου του.

            Έκτοτε ασκεί ευδοκίμως το λειτούργημα του Δικηγόρου «Μαχομένης Δικηγορίας» συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα. Πολλοί από τους κατά καιρούς Ασκουμένους και Συνεργάτας του Γραφείου του διακρίθηκαν μετέπειτα ως Δικασταί, Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι, Δικηγόροι και Κρατικοί Λειτουργοί. Το έτος 2002 ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τον  ετίμησεν δια την ευδόκιμον θητείαν μου επί 50 συνεχή έτη εις την άσκηση του Δικηγορικού Λειτουργήματος.
            Μυήθηκε στον Τεκτονισμό στις 11 Μαρτίου 1954 με ανάδοχο τον Χρήστο Θηβαίο στη Στοά «Σκενδέρμπεης». Διετέλεσε κατ’ επανάληψιν Αξιωματικός της Στοάς και εξελέγη Σεβάσμιος για την διετία 1969-1971.
            Εξελέγη Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος το έτος 1981 και επανεξελέγη, πάντοτε με όλους τους Συνεργάτας του, πέντε συνεχείς τριετείς περιόδους έως το έτος 1995, ότε απεχώρησε οικειοθελώς ανακηρυχθείς Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.
            Υπό την ιδιότητα του Μεγάλου Διδασκάλου διετέλεσε ταυτόχρονα Μέγας Προκαθήμενος του Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος, το οποίον ιδρύθη κατόπιν ιδικής του πρωτοβουλίας, κατά την περίοδο 1992-1995.
            Στον Φιλοσοφικό Τεκτονισμό του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου έγινε δεκτός στις 5 Απριλίου 1956 στη Στοά Τελειοποιήσεως «Αλήθεια». Διήνυσε ευδοκίμως ολόκληρη την μυητική ιεραρχία του Σκωτικού Τύπου ανυψωθείς μέχρι του 33ου και Τελευταίου Βαθμού ο οποίος του απενεμήθη στις 13 Φεβρουαρίου 1985.
            Εξελέγη και διετέλεσε Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος της Στοάς Τελειοποιήσεως «Αλήθεια» κατά την περίοδο 1975-1978 και στη συνέχεια Σοφώτατος του Υπερτάτου Περιστυλίου «Σοφία» κατά την περίοδο 1979-1981, μέχρι την εκλογή του στο Αξίωμα του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.
            Στις 27 Δεκεμβρίου 1995 εξελέγη Ενεργόν Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου δια την Ελλάδα και το 1996 Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης και Πρόεδρος της Συνόδου του 32ου Βαθμού.
            Στις 10 Νοεμβρίου 2008 εξελέγη Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης.
            Του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Επιτίμου Μέλους των Υπάτων Συμβουλίων Νοτίου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, Γαλλίας, Φινλανδίας και Γερμανίας.
            Ο Χρήστος Μανέας μετουσίωσε σε πράξη το Καθήκον του Τέκτονος που είναι «η εκτέλεσις του ευγενούς και υψηλού προορισμού του ανθρώπου, δια της προς τους ομοίους ημών Αγαθοεργίας».
            Από κοινού με την  αείμνηστο σύζυγό του Κλειώ απεφάσισαν, με  πρωτοβουλία της, να διαθέσουν εν ζωή την περιουσία τους εις αγαθοεργούς σκοπούς εις την έχουσαν ανάγκην υποστηρίξεως Βόρειον Ελλάδα.
            Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής :
            Εξώπλισαν  το Κρατικό Νοσοκομείο Φιλιατών- Θεσπρωτίας,   με πλήρη μονάδα ενδοσκοπήσεως, πλήρη μονάδα παθολογοανατομίας και 3 μονάδας τεχνητού νεφρού. Ο Δήμος Φιλιατών τους  ανεκήρυξεν Επιτίμους Δημότας σε αναγνώριση της προσφοράς των.
            Ανακατασκεύασαν εξ αρχής την κεραμοσκεπή επιφανείας 2.100 μέτρων του Γηροκομείου Καβάλας ανακηρυχθέντες ευεργέτες.
            Εξώπλισαν  ολόκληρη την μονάδα εργαστηρίου θεραπείας παιδιών με ειδικές ανάγκες του Κέντρου Αποκαταστάσεως Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Σερρών.
            Επισκεύασαν  και εξώπλισαν  αίθουσα διδασκαλίας , συγκεντρώσεως, ψυχαγωγίας των παιδιών με ειδικές ανάγκες του ΚΑΑΜΕΑ Σερρών, και προσέφεραν  δύο αυτοκίνητα 5 και 7 θέσεων για την μεταφορά παιδιών με ειδικές ανάγκες.
            Προσέφεραν ειδικά λεωφορεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες στους Δήμους Δράμας και Καβάλας.
            Προσέφεραν Σχολικά Πούλμαν στις παραμεθόριες περιοχές της Βορείου Ελλάδος για την μεταφορά μαθητών από χωριά στερούμενα σχολείων εις τα λειτουργούντα Σχολεία όπως Πετρωτά, Άνω Έβρου, Δήμου Σταυρουπόλεως, Βορείου Ξάνθης.
            Ανήγειραν στη θέση «Χρύσα» Ξάνθης εκ θεμελίων κτίριο 493 τ. μέτρων για την χρήση ΚΑΠΗ Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων , προς χρήσιν των απομάχων αγροτοεργατών της περιοχής.
            Προσέφεραν  περί τους 100 πίνακες ζωγραφικής, συλλογήν της οικίας και του Γραφείου εις το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιον Θράκης, που τοποθετήθηκαν σε διατηρητέο διώροφο κτίριο στο Κέντρο της Κομοτηνής και συνεκροτήθη κατ’ αυτό τον τρόπο η πρώτη και μοναδική Πινακοθήκη εις την Θράκη.
      Χορηγήσαν δώδεκα (12) υποτροφίες εις τους Φοιτητάς Ελληνικής  Γλώσσης και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Μαριουπόλεως Ουκρανίας, περιοχής αποικισμένης από Έλληνες του Πόντου με συνείδηση της Ελληνικής καταγωγής και τιμήθηκαν σε πανηγυρική συνεδρία δια του παρασήμου «Άξιος Τιμής».
            Εξώπλισαν  με 100 καθίσματα και 50 θρανία το Πομακικό Σχολείο Άνω Δερρίου Έβρου, ενισχύσαντες το έργο της ηρωικής Ελληνίδος Διδασκαλίσης Χαράς Νικοπούλου, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών.
            Ανήγειρε δαπάναις του κλειστό Γυμναστήριο 1220 τ. μέτρων εις την Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης ΘΕΡΜΗ, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν στις 5 Ιουνίου 2011 και όμοιο στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρουπόλεως  ΤΕΕΦΑ το οποίο εγκαινιάσθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2011.
            Κατεσκεύασε δαπάναις του την εκ béton armé πλάκα 650 μ2 του μικρού Γυμναστηρίου εις Θέρμην Θεσσαλονίκης ΤΕΕΦΑ.
            Προσφάτως ανέλαβε την επισκευή και αναπαλαίωση κτιρίου επιφανείας 600 μέτρων στον Δήμο Σερρών δια την στέγαση της Δημοτικής Πινακοθήκης Κωνσταντίνου Ξενάκη.
            Προσέφερε υποτροφίες σε Σπουδαστές του ΤΕΕΦΑ.
            Ανεκαίνισε δύο αίθουσες του Κεντρικού Κτιρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατεσκεύασε έξ (6) ιατρεία τον Οκτώβριο 2011 για την παροχή ιατρικής βοήθειας και περιθάλψεως εις τους υπέρ τους 80.000 σπουδαστές.
            Αναπαλαίωσε το διώροφο παλαιό παραδοσιακό Σχολείο Σαμοθράκης δια να χρησιμοποιηθεί ως Θερινό Σχολείο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
            Κατέβαλε την δαπάνην ανεγέρσεως παιδικού σταθμού εντός του Στρατοπέδου της 31ης Μ.Κ.Τ. Ταξιαρχίας Έβρου.
            Κατεσκεύασε δύο υπόστεγα επιφανείας 460 μέτρων έκαστον εις το αεροδρόμιον Στρατού Αλεξανδρείας Ημαθίας δια την στέγασι των ελικοπτέρων του Στρατού.
            Ο ίδιος και η σύζυγός του έτυχαν  τιμητικών διακρίσεων υπό των Δήμων Φιλιατών, Θεσπρωτίας , Σερρών , Δράμας , Καβάλας, Ξάνθης , Κομοτηνής.
            Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τον ανεκήρυξεν εν επισήμω τελετή ΦΙΛΟΝ και του απένειμε δίπλωμα-πλακέτα.
            Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δια της Φιλοσοφικής Σχολής του απένειμε το «Βραβείο Σοφίης» μετά διπλώματος και πλακέτας σε πανηγυρική τελετή στο Θέατρο των Δελφών.
            Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον ανεκήρυξεν Επίτιμο Διδάκτορα.
            Η Γερουσία της Δυτικής Βιργινίας των Η.Π.Α. δια ψηφίσματός της τον ανεγνώρισε και τον ανεκήρυξε ΑΞΙΟ για την προσφορά του.
            Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Δημήτριος Αβραμόπουλος την 31.10.2014 του απένειμε τον Σταυρόν της Τιμής Α΄Τάξεως ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ παρουσία των Ηγετών των Ενόπλων Δυνάμεων.
            Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού την 9ην Ιουλίου 2015 οργάνωσε δείπνον προς τιμήν του και του απένειμε ως δείγμα εκτιμήσεως το Σύμβολον των Ελλήνων Αξιωματικών το ΞΙΦΟΣ.

Κοινοποιήστε το!
FacebookTwitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: